Wilno 17-21.10.2022.

W dniach 17-21 października 2022 roku odbył się IX Międzynarodowy Zlot Poetów Polskiego Rodowodu w Wilnie.

Miałam możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu. Nad przedsięwzięciem czuwała prezes O/Warszawskiego II Stowarzyszenia Autorów Polskich Wanda Stańczak. Celem tego wyjątkowego wydarzenia jest promowanie poezji polskiej na arenie międzynarodowej, formowanie Wartości Wielkiej Polskiej Kultury na fundamencie Ogólnopolskiego Dziedzictwa Narodowego oraz na fundamencie Kresów Wschodnich – Wilna i Wileńszczyzny.
Prowadziliśmy lekcje języka polskiego, historii w szkołach polskich: Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum im św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Przyjmowano nas z miłością i szacunkiem. W każdej szkole młodzież pod opieką swoich nauczycieli organizowała programy artystyczne na naszą cześć. My z kolei w prezencie przekazaliśmy nasze tomiki poezji. Od dyrekcji, nauczycieli i młodzieży Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie przekazałam kilka patriotycznych książek. Opowiadałam o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach naszej szkoły. Na długo zachowam w pamięci spotkania z uczniami i poetami polskimi w Wilnie oraz wspólnej gali związanej z epoką Romantyzmu, zakończonej występem Polskiego Zespołu Ludowego „Przyjaźń”. Mieliśmy przyjemność spotkać Polaków o wyjątkowym patriotyzmie, na czele z Panią Apolonią Skakowską - prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie.

Mam nadzieję, że spotkamy się za rok, a współpraca z polskimi szkołami właśnie się rozpoczęła.

                                                                                    Mariola Wiewiór – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Raszynie