Przełaje w Szkole Podstawowej w Raszynie

Szkolne Indywidualne Biegi Przełajowe zorganizowane zostały w dniu 20 września  dla klas 7 i 8, a w dniu 21 września dla klas 4,5 i 6. Myślą przewodnią biegów była popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży oraz nabycie umiejętności współzawodnictwa zgodnego z zasadami ducha sportowego. Frekwencja była wysoka, a tym samym konkurencja bardzo duża. 

W rywalizacji na dystansie 800-1000m wzięło udział 136 uczniów. Każdy uczestnik otrzymał dodatnie punkty z zachowania i celującą ocenę z wychowania fizycznego. Kolejne etapy odbędą się wiosną przyszłego roku. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział i sportową postawę. Życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy Zespołowi Nauczycieli Wychowania Fizycznego za zaangażowanie i wysiłek włożony w organizację Szkolnych Indywidualnych Biegów Przełajowych.

ORGANIZATORZY: Ewa Dudkiewicz, Lidia Adamowska, Agnieszka Zgiep