Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 20.11.2022.

20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku.

W naszej szkole 21 listopada uczniowie oraz nauczyciele włączyli się do globalnej akcji UNICEF #Go Blue i przyszli ubrani na niebiesko. Samorząd Uczniowski wykonał gazetkę, na której były przedstawione fragmenty z konwencji. Klasy wraz z wychowawcami wykonały plakaty przedstawiających najważniejsze prawa dzieci. Można je oglądać na tablicach ściennych na korytarzach szkolnych. Wspólnie z UNICEF świętowaliśmy ten dzień i pokazaliśmy, że prawa dziecka są ważne w naszej szkole.

Samorząd Uczniowski