Z wizytą w Zamku Królewskim 10.11.2022.

W miesiącu październiku kl. 1a zwiedzała komnaty Zamku Królewskiego w Warszawie, uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych, których tematyka dotyczyła wcześniej obejrzanego przedstawienia „Złota kaczka”. 

Pani przewodnik  w bardzo ciekawy sposób opowiadała o książętach i królewnach, ich życiu, obowiązkach i zwyczajach jakie panowały na dworze królewskim. To była cenna lekcja historii.

Małgorzata Błaszczuk