Laboratoria Przyszłości - waga 01.12.2022.

Uczniowie klas szóstych mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności związanych z posługiwaniem się wagą. Niektórzy robili to pierwszy raz.

Praca w grupie, sprawdzanie czy na opakowaniu produktu napisana jest prawidłowa waga sprawiało wiele satysfakcji.