VII konkurs historyczny „Niepodległość Polski 1918”

W dniu 25.11.2023 nasza szkoła wzięła udział w Konkursie historycznym „Niepodległość Polski 1918”. Konkurs był organizowany przez Centrum Kultury Raszyn i tam też się odbył. Była to już jego VII edycja.

Celem konkursu było:

  1. Pogłębianie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich w oparciu o poznawanie historii.
  2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej najważniejszych faktów z dziejów Polski odzyskującej Niepodległość w oparciu o materiały źródłowe, opracowania naukowe, publikacje internetowe, podręczniki szkolne.
  3. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności formułowania opinii na temat faktów, wydarzeń oraz postaci historycznych.

  Do rywalizacji prócz naszej szkoły stanęły tradycyjnie szkoły w Ładach i Sękocinie. Konkurs składał się z dwóch części:

- odpowiedzi na pytania w formie pisemnej

- odpowiedzi w formie multimedialnego quizu z użyciem tabletów z dostępem do internetu.

Obydwie części zostały wygrane przez reprezentantów naszej szkoły, co dało naszej szkole zasłużone zwycięstwo. W ostatecznej klasyfikacji wyprzedziliśmy szkoły w Ładach i Sękocinie.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Gabriela Karolak 8D, Maria Kulisiewicz 8F i Patryk Sałaj 8C. Do udziału w konkursie przygotowywał ich p. Robert Kwapisz, nauczyciel historii.

Uczniowie ci wraz z nauczycielem po konkursie odebrali dyplomy za zajęcie I miejsca, oraz nagrody w postaci książek.

                                                                                                                        Robert Kwapisz