Akcja Puchar Świata w Skokach Narciarskich Zakopane 2023 23.01.2023.

W akcji Puchar Świata w Skokach Narciarskich Zakopane 2023 uczestniczyli:

Antoni Białecki 6e

Matylda Obstawska 5e

Maciej Baron 4d

Szymon Baron 8f

Malwina Skoczyk 8g

Maria Kulisiewicz 8f

Michał Kusak 7c

Julia Goc 8a

Magdalena Kowalska 8i

Plakaty zostały wyeksponowane na tablicy na bloku sportowym. Zapraszamy do oglądania prac.

Uczniowie otrzymują oceny celujące z wychowania fizycznego i 5 punktów dodatnich z zachowania.

Organizator: Agnieszka Zgiep