Światowy Dzień Życzliwości 21.11.2020

Główną ideą Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do budowania pokoju i pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie.

Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to w 1973 roku dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny między Egiptem a Izraelem. O tym, jak okazywać życzliwość innym każdy – choćby intuicyjnie – wie doskonale, a wachlarz życzliwych zachowań jest tak szeroki, jak szeroki jest wachlarz osób, z którymi na co dzień się stykamy. Każdej z nich, bez wyjątku, możemy okazać serce i drobnym gestem rozjaśnić jej dzień. Nieco inaczej ma się rzecz w przypadku zwierząt – okazywanie im życzliwości jest tym szlachetniejsze, że najczęściej nie możemy liczyć na żadną nagrodę. W zwierzęcym słowniku nie istnieją takie pojęcia jak wdzięczność i zapłata. Ot, dobry uczynek w stosunek do zwierzęcia, to dobro w czystej postaci.

Samorząd Uczniowski