Niepodległość

Dla uczczenia 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości nauczycielka historii pani Mariola Wiewiór napisała kilka wierszy patriotycznych.

Zostały one udostępnione online dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.
Oto jeden z nich:

Niepodległość

nie jest dana na zawsze,

dbaj o Nią, strzeż i wspieraj,

Ona wymaga poświęceń, oddania,

w miłość Ją ubieraj.

Niepodległość

wartość nadrzędna,

gdy trzeba oddaj za Nią życie,

bądź dobry, wyrozumiały,

będziesz zbierał plony obficie.

Niepodległość

odpowie Ci uśmiechem,

w polskich górach, nad morzem

odbija się dziś głośnym echem.

M. Wiewiór