SZKOLNY KONKURS Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - HISTORIA IGRZYSK OLIMPIJSKICH 09.12.2020.

W dniu 9 grudnia 2020 roku na 8 i 9 lekcji na komunikatorze Teams  odbył się Szkolny Konkurs z Wychowania Fizycznego - Historia Igrzysk Olimpijskich.

Uczestnicy wykazali się rozległą wiedzą i w większości prawidłowo odpowiadali na pytania. Test składał się z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru.

Wyniki uczestników:

Malwina Skoczyk 6g  9/10

Oliwia Mizińska 8a  10/10

Katarzyna Zielińska 8a  10/10

Stanisław Suchecki 8f  8/10

Aleksandra Chrzanowska 6d 10/10

Juliusz Jankowski 6f  10/10

Oleksandra Guba 6d  10/10

Sandra Kamińska 6g  10/10

Patryk Sałaj 6c  7/10

Maja Kwatek 6c  10/10

Maria Kulisiewicz 6f  10/10

Julia Turadek 8a  10/10

Nadia Jaouhari 6g  10/10

Michał Szymczyk 7a  9/10

Wiktoria Kudlak 6d  10/10

Jan Turadek 8a  9/10

Karolina Staszewska 8e  9/10

Oliwia Piórkowska 6c  9/10

Le Diem Halina 6d  10/10

Rozalia Balcer 7g  10/10

Marcin Misiak 6c  9/10

Jakub Grochal 6d  10/10

Wszyscy uczestnicy spełnili wymagane warunki i otrzymują ocenę celującą oraz dodatnie punkty z zachowania. Dziękuję za udział i znakomite przygotowanie. Mam nadzieję, że udział w konkursie pozytywnie wpłynął na Wasz poziom samooceny. Trzeba wierzyć w swoje możliwości.

A to jeszcze dodatkowa nagroda dla Was – wieniec wawrzynowy…

https://upload.wikimedia.org/

Wieniec laurowy (wawrzynowy) – symbol i nagroda zwycięstwa w równej walce.

Gratuluję i życzę sukcesów w innych rozgrywkach i turniejach wiedzy.

Organizator: Agnieszka Zgiep