Akcja ŻONKILE 2021

19 kwietnia to ważna data dla społeczności naszej szkoły. Obchodzimy wtedy rocznicę Bitwy pod Raszynem i święto patrona - Cypriana Godebskiego. Jednak ten dzień to również wspomnienie innego ważnego wydarzenia w historii naszego kraju.

19 kwietnia 1943 roku wybuchło Powstanie w getcie warszawskim.   Był to zryw ludności żydowskiej, którą hitlerowcy izolowali, dręczyli i zabijali w wyznaczonej , zamkniętej części Warszawy.

Rokrocznie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję ŻONKILE, której celem jest zachowanie pamięci o walce warszawskich Żydów o wolność i godność oraz rozbudzanie postaw empatii i szacunku do innych, bez względu na narodowość, rasę, wyznanie, kolor skóry, czy przekonania. W tym roku Szkoła Podstawowa w Raszynie wzięła pierwszy raz udział w tym wydarzeniu. Dzieci i młodzież  klas 1-8 miały okazję poznawać historię oraz realizować zadania przygotowane przez dział edukacyjny Muzeum POLIN. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy zgłosili chęć przeprowadzenia tej akcji i wszystkim uczniom- za wzięcie udziału.