Świetliczaki na tropie kolorów świata 11.10.2022.

Grupa świetlicowa nr 3 - wychowawca Elżbieta Buderkiewicz oraz grupa nr 12 - wychowawca Bożena Najdecka-Gładysz przystąpiły do projektu Świetliczaki na tropie... kolorów Świata.

W ciągu całego roku szkolnego będziemy realizować w swoich grupach różne projekty w zależności od danego modułu.

Regulamin